Bat egin gure erkidegoarekin Aspace Bizkaiaren buletin elektronikoa jasotzeko.
Informazioa emateko betebeharra, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Legearen 5. artikuluan ohartarazten denez, zure datu pertsonalak Aspace Bizkaia da fitxategi baten titularra eta arduraduna.
 
Fitxategiaren helburua komunikazioen edo argitalpenen bidalketa kudeatzea da.

Nahi izanez gero, datuak eskuratzeko, zuzentzeko, aurka egiteko eta/edo ezerezteko eskubideak baliatu ahal izango dituzu, indarrean dagoen legedian ezarritakoaren arabera. Horretarako, idazki bat bidali beharko duzu ASPACE BIZKAIA Julio Urkixo kalea 17 behea, 48014 Bilbo (Bizkaia), edo mezu elektroniko bat protecciondatos@aspacebizkaia.org helbidera.

Informazio gehiago nahi izanez gero:
http://aspacebizkaia.org/datuen-babesa/?lang=eu
 
Únete a nuestra comunidad para recibir el boletín electrónico de Aspace Bizkaia.

En cumplimiento del deber de información establecido en el Art. 5 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se advierte que sus datos personales se incluirán en un fichero cuyo titular y responsable es Aspace Bizkaia.

La finalidad del fichero es la gestión del envío de comunicaciones o publicaciones.

Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y/o cancelación de los datos, según lo establecido en la legislación vigente, dirigiendo un escrito a ASPACE BIZKAIA C/Julio Urquijo 17 Bajo, C.P. 48014 Bilbao (Bizkaia) o un correo electrónico a protecciondatos@aspacebizkaia.org

Si desea ampliar la información:
http://aspacebizkaia.org/proteccion-de-datos/
* indica que es obligatorio
Email Marketing Powered by Mailchimp